29 Nov 2022
Domenske končnice

Priljubljene domenske končnice

Priljubljene domenske končnice

Vsaka domena je sestavljena iz imena domene ter domenske končnice. Zadnji del, torej del za piko, imenujemo tudi vrhnja domena. Prav tako se pogosto uporablja kratica TLD, ki izhaja iz angleške zloženke Top-Level Domain. Uraden seznam vseh vrhnjih domen vzdržuje oddelek organizacije ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), ki se imenuje IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Domenske končnice
Domenske končnice (vrhnje domene)

Kot zanimivost naj na tem mestu navedemo, da trenutno obstaja nekaj več kot 800 različnih domenskih končnic, več o njih pa si preberite v nadaljevanju.

Generične in nacionalne vrhnje domene

Vrhnje domene oziroma domenske končnice ločimo na generične (gTLD) in nacionalne (ccTLD). Med generične spadajo tiste, ki predstavljajo razne skupine, interese ali pojme, medtem ko so nacionalne domene držav, sestavljene iz le dveh črk.

Primeri generičnih domen:

.com, .net, .org, .biz, .info, .me, .ninja, .guru, .bar, .coffee, …

Primeri nacionalnih domen:

.si, .at., .au, .be, .ca, .cz, .de, .fr, .jp, .no, .sk, .tr, .uk, …

Pogoji za registracijo domene

Pogoji za registracijo domen
Pogoji za registracijo domen

Nekaj izmed vrhnjih domen nima omejitev glede registracije, medtem ko mora posameznik oziroma organizacija za registracijo drugih izpolnjevati določene pogoje. To velja tako za generične kot za nacionalne domene. Dober primer generične domene, ki za registracijo zahteva izpolnjevanje pogojev, predstavlja vrhnja domena .museum, ki jo lahko registrira le lastnik muzeja. Na drugi strani pa lahko nacionalno domeno ZDA .us registrirajo državljani ali stalni prebivalci ZDA ter organizacije s sedežem ali podružnico v ZDA.

Za registracijo posameznih vrhnjih domen lahko velja tudi pravilo, koliko domen z izbrano končnico lahko posameznik ali podjetje registrira. Npr. za italijansko nacionalno domeno .it velja, da fizične osebe lahko registrirajo le eno domeno, medtem ko podjetja in organizacije lahko registrirajo neomejeno števil .it domen.

Priljubljene domenske končnice

Med uporabniki svetovnega spleta so daleč najbolj priljubljene vrhnje domene .com, katerih je registriranih že krepko preko 100 milijonov. Priznati je treba, da jih je zelo veliko število le registriranih, na njih pa niso postavljene spletne strani, saj marsikdo želi domeno .com prodati za višji znesek, kot je zapravil za registracijo. Poleg vrhnje domene .com je v svetu zelo priljubljena tudi nacionalna domena .tk (Tokelau), saj je edina izmed vrhnjih domen, ki jo je možno registrirati brezplačno. Po številu registracij sledita nacionalna domena .de in generična domena .net.

Oglejmo si še situacijo v Sloveniji. Trenutno, v drugem četrtletju 2015, je registriranih nekaj manj kot 115.000 .si domen. Poleg domače nacionalne domene pa so med Slovenci priljubljene tudi vrhnje domene .com, .net in .org. Nekateri prisegajo tudi na .info, vse bolj pa se pojavljajo tudi novejše generične domene, med katerimi bi lahko izpostavili domensko končnico .me.

Za upravljanje s slovenskimi nacionalnimi domenami skrbi organizacija ARNES – Akademska in raziskovalna mreža Slovenije. Pravimo, da je ARNES register oziroma vrhovni registrar za registracijo .si domen.

Ne spreglejte